Защо гласовете ми в класацията са нулирани?

Детайли на статията
URL: http://help.sladur.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=22
Статия N: 22
Дата на създаване: 01 Jul 2009 14:41

Отговор

Всички събрани гласове важат само за текущата класация за конкретният месец, след като започне новият месец всички събрани гласове се нулират, за да започне класацията за новият месец.