Шрифта в профила и в целият сайт е много малък

Детайли на статията
URL: http://help.sladur.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=21
Статия N: 21
Дата на създаване: 18 Jun 2009 02:54

Отговор

Ако използвате Firefox направете следното:
1. Натиснете бутона Ctrl от клавиатурата и го задръжте натиснат
2. Н
атиснете цифрата 0 от клавиатурата, до като държите натиснат бутона Ctrl